Základové desky

Základová deska drží celý dům. 

Už z názvu vyplývá že to je základ Vaší stavby. 

Stavěli jsme desky na písku .. v jílu .. v lese .. 


vykopání pasů

položení zemnící pásky

zalití pasů a postavení ztratného bednění

rozvod kanalizace a trubek na sítě

armování a ošalování

Zalití a srovnání celé desky